Stichting BIZ Hoogvliet Gadering

Alle nieuwsberichten


 

Bijeenkomst 15 mei 2024

Aanpak Logistiek Laden

Zero-emissiezone, netcongestie, problemen met laadinfra, wel of niet kunnen terugleveren... het nieuws staat er vol mee. Helaas ondervinden ook steeds meer ondernemers op ons bedrijventerrein Gadering hier problemen mee.

De gemeente Rotterdam heeft begin dit jaar bedrijventerrein Gadering benoemd (als eerste binnen Nederland) tot pilot-gebied voor de Bedrijventerreinen Aanpak Logistiek Laden (BAGEL)... 

Lees verder

Naar de gevangenis...

Gadering is een uniek bedrijventerrein met bijna 400 gevestigde ondernemers, een goede aansluiting op de ring Rotterdam en een aantal bijzondere gebouwen. Sinds 2002 is op Gadering de Penitentiaire Inrichting Rotterdam, locatie Hoogvliet (voorheen Stadsgevangenis Rotterdam) gevestigd.

Met meer dan 200 personeelsleden, 192 gedetineerden in eenpersoonscellen en duizenden transportbewegingen per jaar is dit één van de grotere 'ondernemingen' van ons bedrijventerrein. Maar wat gebeurt er nou exact achter die 5 meter hoge muren? Hoe ziet de PI Hoogvliet...

Lees verder

Gadering pilot-gebied voor aanpak Logistiek Laden

Zero-emissiezone, netcongestie, problemen met laadinfra, wel of niet kunnen terugleveren... het nieuws staat er vol mee. Helaas ondervinden ook steeds meer ondernemers op ons bedrijventerrein Gadering hier problemen mee.

De gemeente Rotterdam heeft begin dit jaar bedrijventerrein Gadering benoemd tot pilot-gebied voor de Bedrijventerreinen Aanpak Logistiek Laden (BAGEL)...

Lees verder

Plug In 010 event

GRATIS Event - Van Nelle Gebouw

Over 10 maanden, op 1 januari 2025, krijgt Rotterdam een zero-emissiezone (ZE-zone). De zone is een gebied in de stad waar alleen uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s in mogen. Dit zijn elektrische auto’s of auto’s die rijden op waterstof. Plug In 010 is voor alle ondernemers en bedrijven die met een bestel- of vrachtauto in Rotterdam komen. Toegang tot Plug In 010 is gratis, maar meld je wel even aan. Dan is jouw toegang gegarandeerd en rekenen we op jouw komst!

Lees verder

Uitnodiging nieuwjaarsborrel

samenwerking HOV & BIZ Gadering

Op dinsdag 9 januari 2024 proosten we op het nieuwe jaar bij La Cocotte, dit keer in samenwerking met de Hoogvlietse OndernemersVereniging. Komt u ook gezellig het nieuwe jaar inluiden met uw buurman van het bedrijventerrein of ...

Lees verder

EnergieHandelsPlatform Gadering

Terugblik presentatie 31-10-2023

Stefan Romijn, duurzaamheidscoach van Stichting Stimular helpt namens de BIZ en gemeente Rotterdam ondernemers op Gadering met verduurzamen. Hij lichtte tijdens de bijeenkomst de werking van een EnergieHandelsplatform (EHP) toe...

Lees verder

Servicepunt Zon voor Bedrijven

Terugblik presentatie 31-10-2023

Overweegt u zonnepanelen te plaatsen op uw (bedrijfs-)pand, maar hebt u vragen of loopt u tegen praktische of organisatorische zaken aan? Servicepunt Zon voor bedrijven van de Gemeente Rotterdam is er GRATIS voor u...

Lees verder

(Participatie) Windpark Beneluxplein

Terugblik presentatie 31-10-2023

Guus Goris, projectleider van het windpark Beneluxplein nam de aanwezigen mee in de laatste ontwikkelingen inzake het windmolenpark. We weten nog steeds niet definitief of het windmolenpark er komt. Maar als het park er wel komt, dan is het enorm belangrijk dat ondernemers kunnen meedenken over wat er uiteindelijk komt te staan...

Lees verder

BIZ-bijeenkomst

31 oktober 2023 | 16.00 | La Cocotte

Op dinsdag 31 oktober a.s. organiseert BIZ Gadering en informatiebijeenkomst bij Brasserie La Cocotte met een tweetal onderwerpen; het opzetten van een eigen energiehandelsplatform en het participatietraject rondom windpark Beneluxplein. Bent u gevestigd op bedrijventerrein Gadering ...

 

Lees verder

Foutief parkeren op Gadering

Strakkere handhaving per 1 juli 2023

De afgelopen maanden hebben zowel onze parkmanager als de diverse handhavende diensten geconstateerd dat er steeds meer voertuigen op bedrijventerrein Gadering foutief staan geparkeerd. Dit geldt voor vrachtauto's, personenauto's en trailers...

Lees verder

Overhangend groen?

Daar moet u iets aan doen

Wist u dat beplanting op uw eigen terrein dat groeit over de grens met het trottoir of de weg wettelijk verboden is?
Tijdens de buitenruimte schouw ...

Lees verder

Aardgasvrij op Gadering

Steeds meer bedrijven en organisaties op de Gadering hebben het aardgas afgesloten. Dit constateert Stefan Romijn van Stichting Stimular, die als duurzaamheidscoach namens de BIZ Gadering en gemeente Rotterdam een ronde maakte over de Gadering.

Lees verder

Hulp bij het verduurzamen van uw pand?

Schakel de duurzaamheidscoach in

Bedrijven die willen verduurzamen en zijn gevestigd op bedrijventerrein Gadernig kunnen kosteloos gebruik maken van de hulp van de duurzaamheidscoach voor de Gadering. Deze onafhankelijke duurzaamheidscoach geeft advies over maatregelen en ondersteunt bij het uitvoeren daarvan. Bijvoorbeeld door offertes te beoordelen, door subsidies aan te vragen of door het regelen van financiering. Wilt u meer informatie? Neem contact op met parkmanager Danny Houtman of rechtstreeks met de duurzaamheidscoach Stefan Romijn via telefoonnummer 010-238 28 27 of via mail s.romijn@stimular.nl.

Vervanging verkeerslichten

Vondelingenweg-Gaderingviaduct

Vanaf maandag 22 augustus 2022 start de gemeente Rotterdam met het vervangen van de verkeerslichten op zes kruisingen op de Vondelingenweg en het Gaderingviaduct. Dit is nodig omdat de verkeerslichten oud en versleten zijn. Er wordt steeds op één kruising gewerkt en...

Lees verder

Schouw bedrijventerrein

Op donderdag 2 juni jl. heeft er een schouw plaatsgevonden over bedrijventerrein Gadering. Zowel enkele ondernemers, Toezicht & Handhaving, Stadsbeheer, de gebiedsnetwerker en de parkmanager waren hierbij vertegenwoordigd.

Lees verder

Duurzaam ondernemen

Bent u klaar voor de toekomst?

De gemeente Rotterdam heeft een digitale duurzaamheidsbrochure opgesteld voor ondernemers. In deze brochure staat duidelijk omschreven waar zij u bij kunnen helpen.

Lees verder

Afvalinzameling

Nieuwe prijslijst!

Bedrijven moeten voor hun afval een contract afsluiten met een inzamelaar, welke afvalinzamelaar dat is daar bent u vrij in. Het gevolg hiervan is echter dat er dagelijks wel meer dan 10 verschillende afvalinzamelaars over ons bedrijventerrein rijden, dat kan anders...

Lees verder

De BIZ vergroot de aantrekkelijkheid

Hanging Baskets en piramides keren terug

BIZ-Gadering heeft geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van ons bedrijventerrein. De entree vanaf metrostation Tussenwater heeft een drietal bloempiramides in de middenberm gekregen en aan de doorgaande wegen van ons bedrijventerrein: Koddeweg, Mandenmakerstraat, Klompenmakerstraat en de Nieuwe Langeweg zijn hanging baskets ...

Lees verder

Gadering conciërge gestart!

Wellicht heeft u hem al zien rijden op zijn elektrische bakfiets? Johnny Heinen is aangesteld als 'conciërge' voor ons bedrijventerrein. In nauwe samenwerking tussen ACW en Stichting BIZ Hoogvliet Gadering zal Johnny middels een repeterende vaste route zich tweemaal per week inzetten voor...

Lees verder

MeldR app

Omdat wij graag ondernemen op een schoon, heel en veilig bedrijventerrein werken diverse gemeentelijke diensten constant aan de buitenruimte. Is de straatverlichting defect, het trottoir verzakt of heeft er bijv. afvaldumping plaatsgevonden? In Rotterdam meldt u het met MeldR-app. De app bevat ...

Lees verder

Nieuwe overeenkomst met DZP

Danny Houtman blijft parkmanager Gadering

Sinds 2015 is DZP verantwoordelijk voor het operationeel parkmanagement op bedrijventerrein Gadering. DZP-er Danny Houtman is sindsdien actief als parkmanager en houdt zich onder andere bezig met (collectieve) belangenbehartiging, het signaleren, bespreken en oplossen van knelpunten en tekortkomingen in de openbare ruimte en infrastructuur en het opstarten en begeleiden van diverse (deel)projecten. Afgelopen jaar ...

Lees verder

Nieuwe huisstijl, logo en uitstraling

Een nieuw ondernemerscollectief voor bedrijventerrein Gadering betekent ook een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een totaal nieuwe uitstraling.

Lees verder