Stichting BIZ Hoogvliet Gadering

Alle nieuwsberichten


 

Vervanging verkeerslichten

Vondelingenweg-Gaderingviaduct

Vanaf maandag 22 augustus 2022 start de gemeente Rotterdam met het vervangen van de verkeerslichten op zes kruisingen op de Vondelingenweg en het Gaderingviaduct. Dit is nodig omdat de verkeerslichten oud en versleten zijn. Er wordt steeds op één kruising gewerkt en...

Lees verder

Schouw bedrijventerrein

Op donderdag 2 juni jl. heeft er een schouw plaatsgevonden over bedrijventerrein Gadering. Zowel enkele ondernemers, Toezicht & Handhaving, Stadsbeheer, de gebiedsnetwerker en de parkmanager waren hierbij vertegenwoordigd.

Lees verder

Duurzaam ondernemen

Bent u klaar voor de toekomst?

De gemeente Rotterdam heeft een digitale duurzaamheidsbrochure opgesteld voor ondernemers. In deze brochure staat duidelijk omschreven waar zij u bij kunnen helpen.

Lees verder

Afvalinzameling

Nieuwe prijslijst!

Bedrijven moeten voor hun afval een contract afsluiten met een inzamelaar, welke afvalinzamelaar dat is daar bent u vrij in. Het gevolg hiervan is echter dat er dagelijks wel meer dan 10 verschillende afvalinzamelaars over ons bedrijventerrein rijden, dat kan anders...

Lees verder

De BIZ vergroot de aantrekkelijkheid

Hanging Baskets en piramides keren terug

BIZ-Gadering heeft geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van ons bedrijventerrein. De entree vanaf metrostation Tussenwater heeft een drietal bloempiramides in de middenberm gekregen en aan de doorgaande wegen van ons bedrijventerrein: Koddeweg, Mandenmakerstraat, Klompenmakerstraat en de Nieuwe Langeweg zijn hanging baskets ...

Lees verder

Gadering conciërge gestart!

Wellicht heeft u hem al zien rijden op zijn elektrische bakfiets? Johnny Heinen is aangesteld als 'conciërge' voor ons bedrijventerrein. In nauwe samenwerking tussen ACW en Stichting BIZ Hoogvliet Gadering zal Johnny middels een repeterende vaste route zich tweemaal per week inzetten voor...

Lees verder

MeldR app

Omdat wij graag ondernemen op een schoon, heel en veilig bedrijventerrein werken diverse gemeentelijke diensten constant aan de buitenruimte. Is de straatverlichting defect, het trottoir verzakt of heeft er bijv. afvaldumping plaatsgevonden? In Rotterdam meldt u het met MeldR-app. De app bevat ...

Lees verder

Nieuwe overeenkomst met DZP

Danny Houtman blijft parkmanager Gadering

Sinds 2015 is DZP verantwoordelijk voor het operationeel parkmanagement op bedrijventerrein Gadering. DZP-er Danny Houtman is sindsdien actief als parkmanager en houdt zich onder andere bezig met (collectieve) belangenbehartiging, het signaleren, bespreken en oplossen van knelpunten en tekortkomingen in de openbare ruimte en infrastructuur en het opstarten en begeleiden van diverse (deel)projecten. Afgelopen jaar ...

Lees verder

Nieuwe huisstijl, logo en uitstraling

Een nieuw ondernemerscollectief voor bedrijventerrein Gadering betekent ook een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een totaal nieuwe uitstraling.

Lees verder