Stichting BIZ Hoogvliet Gadering

Nieuwe overeenkomst met DZP

Danny Houtman blijft parkmanager Gadering

Sinds 2015 is DZP verantwoordelijk voor het operationeel parkmanagement op bedrijventerrein Gadering. DZP-er Danny Houtman is sindsdien actief als parkmanager en houdt zich onder andere bezig met (collectieve) belangenbehartiging, het signaleren, bespreken en oplossen van knelpunten en tekortkomingen in de openbare ruimte en infrastructuur en het opstarten en begeleiden van diverse (deel)projecten. Afgelopen jaar heeft parkmanager Danny Houtman met ondersteuning vanuit het DZP-team met succes het BIZ-traject doorlopen op bedrijventerrein Gadering. Er was voor het BIZ-bestuur dan ook geen twijfel dat er een nieuwe meerjarige overeenkomst tussen BIZ-Gadering en DZP moest komen.
Het BIZ-bestuur en Danny Houtman zijn dan ook blij dat de samenwerking de komende jaren wordt voortgezet.

Alle nieuwsberichten
Datum: 01-03-2022