Stichting BIZ Hoogvliet Gadering

(Overlast)meldingen

Samen houden wij bedrijventerrein Gadering schoon, heel en veilig! U kunt meldingen of verbeterpunten op het gebied van (on)veiligheid, overlast, verkeerstechnische knelpunten, defecte lantaarnpalen, zwerfvuil, schade en (achterstallig)onderhoud van de openbare ruimte melden via onze parkmanager Danny Houtman.

 

 

Kwaliteit van de openbare ruimte
De BIZ Gadering ziet toe op een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Daarbij controleren wij of de gemeente Rotterdam haar beheer en onderhoud conform de SLA (service level agreement) uitvoert. Op frequente basis voert de parkmanager beheerrondes uit waarbij gebruik wordt gemaakt van de MeldR-App voor het opruimen of repareren van knelpunten in de openbare ruimte. Tweemaal per week is onze BIZ Gadering-conciërge actief die boven op de gemeentelijke inzet extra schoonmaakrondes uitvoert op ons bedrijventerrein. Tot slot heeft u als ondernemer ook de mogelijkheid om zelf direct een MeldR-melding te maken via deze link.

 

 

Overige belangrijke contactgegevens:

SPOED

Brandweer, Politie en Ambulance
Algemeen alarmnummer 112
voor meer informatie: www.112.nl 

AANGIFTE POLITIE

De politie adviseert ondernemers op bedrijventerrein Gadering altijd aangifte te doen van incidenten zoals bedrijfsinbraken, auto-inbraken, vernielingen, graffiti, berovingen, verdachte situaties etc.
Niet spoedeisende zaken: 0900-8844
Zelf aangifte doen via internet: www.politie.nl

WIJKAGENT HOOGVLIET GADERING

Wilt u rechtstreeks contact met de wijkagent van Hoogvliet-Gadering dan kunt u hiervoor per mail contact opnemen met Mitchell Kruithof.