Stichting BIZ Hoogvliet Gadering

Vervanging verkeerslichten

Vondelingenweg-Gaderingviaduct

Vanaf maandag 22 augustus 2022 start de gemeente Rotterdam met het vervangen van de verkeerslichten op zes kruisingen op de Vondelingenweg en het Gaderingviaduct. Dit is nodig omdat de verkeerslichten oud en versleten zijn. Er wordt steeds op één kruising gewerkt en...

Schouw bedrijventerrein

Op donderdag 2 juni jl. heeft er een schouw plaatsgevonden over bedrijventerrein Gadering. Zowel enkele ondernemers, Toezicht & Handhaving, Stadsbeheer, de gebiedsnetwerker en de parkmanager waren hierbij vertegenwoordigd.

Duurzaam ondernemen

Bent u klaar voor de toekomst?

De gemeente Rotterdam heeft een digitale duurzaamheidsbrochure opgesteld voor ondernemers. In deze brochure staat duidelijk omschreven waar zij u bij kunnen helpen.

Melding maken van een onveilige situatie?