Stichting BIZ Hoogvliet Gadering

Naar de gevangenis...

Gadering is een uniek bedrijventerrein met bijna 400 gevestigde ondernemers, een goede aansluiting op de ring Rotterdam en een aantal bijzondere gebouwen. Sinds 2002 is op Gadering de Penitentiaire Inrichting Rotterdam, locatie Hoogvliet (voorheen Stadsgevangenis Rotterdam) gevestigd.

Met meer dan 200 personeelsleden, 192 gedetineerden in eenpersoonscellen en duizenden transportbewegingen per jaar is dit één van de grotere 'ondernemingen' van ons bedrijventerrein. Maar wat gebeurt er nou exact achter die 5 meter hoge muren? Hoe ziet de PI Hoogvliet...

Gadering pilot-gebied voor aanpak Logistiek Laden

Zero-emissiezone, netcongestie, problemen met laadinfra, wel of niet kunnen terugleveren... het nieuws staat er vol mee. Helaas ondervinden ook steeds meer ondernemers op ons bedrijventerrein Gadering hier problemen mee.

De gemeente Rotterdam heeft begin dit jaar bedrijventerrein Gadering benoemd tot pilot-gebied voor de Bedrijventerreinen Aanpak Logistiek Laden (BAGEL)...

Plug In 010 event

GRATIS Event - Van Nelle Gebouw

Over 10 maanden, op 1 januari 2025, krijgt Rotterdam een zero-emissiezone (ZE-zone). De zone is een gebied in de stad waar alleen uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s in mogen. Dit zijn elektrische auto’s of auto’s die rijden op waterstof. Plug In 010 is voor alle ondernemers en bedrijven die met een bestel- of vrachtauto in Rotterdam komen. Toegang tot Plug In 010 is gratis, maar meld je wel even aan. Dan is jouw toegang gegarandeerd en rekenen we op jouw komst!

Melding maken van een onveilige situatie?