SBHG

Investeren in de toekomst

Bedrijventerrein Gadering te Rotterdam-Hoogvliet bestaat al sinds de jaren 70. In de loop van de jaren is het steeds verder uitgebreid in samenspraak met de ondernemers. Door een goed parkmanagement en de unieke samenwerking met de Penitentiaire Inrichting Rotterdam-Hoogvliet scoren we al jaren goed op het vlak van veiligheid.

Voor de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein zetten we in op veiliger, schoner en sterker. De stichting Samenwerkende Bedrijven Hoogvliet Gadering (SBHG) verkent daarom de mogelijkheid om met bedrijventerrein Gadering een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) te worden.

Steunt u het idee van een BIZ?