Stichting BIZ Hoogvliet Gadering

Foutief parkeren op Gadering

Strakkere handhaving per 1 juli 2023

De afgelopen maanden hebben zowel onze parkmanager als de diverse handhavende diensten geconstateerd dat er steeds meer voertuigen op bedrijventerrein Gadering foutief staan geparkeerd. Dit geldt voor vrachtauto's, personenauto's en trailers...

Overhangend groen?

Daar moet u iets aan doen

Wist u dat beplanting op uw eigen terrein dat groeit over de grens met het trottoir of de weg wettelijk verboden is?
Tijdens de buitenruimte schouw ...

Aardgasvrij op Gadering

Steeds meer bedrijven en organisaties op de Gadering hebben het aardgas afgesloten. Dit constateert Stefan Romijn van Stichting Stimular, die als duurzaamheidscoach namens de BIZ Gadering en gemeente Rotterdam een ronde maakte over de Gadering.

Melding maken van een onveilige situatie?