Stichting BIZ Hoogvliet Gadering

Schouw bedrijventerrein

Op donderdag 2 juni jl. heeft er een buitenruimte-schouw plaatsgevonden over bedrijventerrein Gadering. Zowel enkele ondernemers, Toezicht & Handhaving, Stadsbeheer, de gebiedsnetwerker en de parkmanager waren hierbij vertegenwoordigd. Met elkaar is er gekeken naar punten ter verbetering van de veiligheid en kwaliteit van het bedrijventerrein. 
Door dit regelmatig te doen, houden wij bedrijventerrein Gadering netjes. Een aantal verbeterpunten zijn geconstateerd en direct uitgezet. In enkele gevallen zijn of worden deze rechtstreeks met de bedrijven gecommuniceerd en in een aantal situaties is gebruik gemaakt van de ‘MeldR-app'. Van de totale schouw is een rapportage opgesteld, deze wordt in het veiligheidsoverleg besproken.

Alle nieuwsberichten
Datum: 08-07-2022