Stichting BIZ Hoogvliet Gadering

Foutief parkeren op Gadering

Strakkere handhaving per 1 juli 2023

De afgelopen maanden hebben zowel onze parkmanager als de diverse handhavende diensten geconstateerd dat er steeds meer voertuigen op bedrijventerrein Gadering foutief staan geparkeerd. Dit geldt voor vrachtauto's, personenauto's en trailers.
Tijdens de schouw van mei jl. zijn alle verkeersborden nagelopen en kloppend gemaakt. Dit betekent dat voor iedere straat op ons bedrijventerrein de regels helder en duidelijk zijn. In de afgelopen weken zijn enkele ondernemers al persoonlijk bezocht door Toezicht & Handhaving en is duidelijk uitgelegd wat wel en niet mag volgens het geldende parkeerbeleid.

Na goed overleg tussen diverse partijen heeft het team van Toezicht & Handhaving aangekondigd per 1 juli 2023 strenger te gaan handhaven en sneller te gaan verbaliseren.

Alle nieuwsberichten
Datum: 27-06-2023